Blockchain

Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự thực hiện với các điều khoản thỏa thuận của người mua và người bán được nhúng trực tiếp vào các dòng mã. Chương trình, cùng với thỏa thuận mà nó có, được phân phối trên một mạng blockchain phi tập trung như Ethereum hoặc Ontology . Hợp đồng thông minh sẽ tự động được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Khi mã được thực thi, hầu như không thể đảo ngược hoặc thay đổi.

Hợp đồng thông minh cho phép các giao dịch và thỏa thuận được thực hiện ẩn danh giữa hai hoặc nhiều bên không tin tưởng lẫn nhau mà không cần cơ quan có thẩm quyền của bên thứ ba, hệ thống tư pháp hoặc cơ chế bên ngoài khác.

Hợp đồng thông minh tương tự như một máy bán hàng tự động, trái ngược với một cửa hàng nơi bạn phải trả tiền cho người bán để mua. Với máy bán hàng tự động, bạn không phải giao dịch trực tiếp với người bán (chủ sở hữu máy bán hàng tự động) vì bạn có thể chỉ cần giao dịch tự động bằng cách đưa tiền xu vào máy và nước ngọt bạn chọn sẽ giảm xuống. Cách giao dịch trực tiếp này mà không cần biết hoặc tin tưởng vào người bạn đang giao dịch là điều làm cho hợp đồng thông minh trở nên thuận lợi. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các hợp đồng thông minh trong hệ thống của họ vì chúng cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn khỏi tổn thất, cũng như khiến khách hàng cảm thấy an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *