Giải thích thuật ngữ

Giải thích các thuật ngữ trong giao dịch tiền ảo

Các thuật ngữ trong giao dịch tiền ảo

Khối lượng giao dịch trong 24h

Là Vốn hóa thị trường, đề cập đến tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu của một công ty. Nó được tính bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nó. Ví dụ, một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán với giá 50 đô la một cổ phiếu sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la. Xem thêm

là số coin có sẵn trên thị trường

Giá biến động trong 7 ngày

Giá thay đổi sau 24h

Nguồn cung tối đa của tiền mã hoá đề cập đến số lượng coin hoặc token tối đa sẽ được tạo ra. Điều này có nghĩa là sau khi đạt đến nguồn cung tối đa, sẽ không có bất kỳ coin mới nào được khai thác, tạo ra hoặc sản xuất theo bất kỳ cách nào khác.

Thông thường, nguồn cung tối đa bị giới hạn nhờ các giới hạn xác định bởi giao thức cơ bản của mỗi tài sản kỹ thuật số. Do đó, nguồn cung tối đa và việc phát hành coin mới thường được xác định ở khối gốc (genesis block) theo mã nguồn của dự án (cũng xác định nhiều tính năng và chức năng khác).

Việc đặt tỷ lệ phát hành ổn định cùng với nguồn cung tối đa được xác định trước có thể đem lại giá trị để kiểm soát tỷ lệ lạm phát của tiền mã hoá, điều này có thể dẫn đến việc tăng giá dài hạn của tài sản. Nói chung, khi đạt đến nguồn cung tối đa, sẽ có ít coin hơn có sẵn trên thị trường. Điều này được cho là sẽ tạo ra sự khan hiếm trên thị trường, cuối cùng có thể dẫn đến tình trạng giảm phát (hoặc tỷ lệ lạm phát 0%).

Tuy nhiên, một số loại tiền mã hoá không có nguồn cung tối đa được xác định trước, có nghĩa là chúng có thể được khai thác hoặc tạo ra liên tục. Ethereum là một ví dụ đáng chú ý về hệ thống tiền mã hoá không có nguồn cung tối đa được xác định trước. Nguồn cung của Ether không ngừng tăng lên khi các khối mới được tạo ra.

Ngang hàng P2P(Peer-to-peer) là một hệ thống internet với một máy chủ phi tập trung trao đổi thông tin dựa trên các Peer (đồng đẳng). Nó có khả năng giảm các node trong truyền tải và giảm nguy cơ thiếu thông tin. Khác với hệ thống mạng trung tâm với máy chủ tập trung, mỗi người dùng trong mạng ngang hàng là một node với chức năng của một máy chủ. Bất kỳ node nào cũng không thể định vị trực tiếp nút khác. Thông tin phải được trao đổi dựa trên các Peer của nó.

Mạng ngang hàng nhằm mục đích cung cấp cho mọi người dùng các tài nguyên bao gồm băng thông, khả năng lưu trữ và tính toán.

Địa chỉ blockchain, nói một cách đơn giản, nó giống như địa chỉ email, thay vì gửi và nhận tin nhắn, nó giao dịch tiền trên mạng blockchain.

Địa chỉ bitcoin là một chuỗi 34 bit bao gồm các số và chữ cái. Địa chỉ Ethereum bao gồm tiền tố “0x”.

Với bitcoin, địa chỉ bitcoin là một chuỗi được tạo từ 26 đến 34 chữ số bao gồm chữ cái và số. Bạn có thể có lịch sử giao dịch minh bạch và công khai của mọi địa chỉ bitcoin thông qua blockchain.

Nói một cách dễ hiểu, địa chỉ bitcoin của bạn giống như tài khoản bitcoin cá nhân của bạn. Nó cũng hoạt động giống như số tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi chúng tôi có địa chỉ bitcoin của người khác, bạn có thể chuyển bitcoin cho họ

Binance Smart Chain (BSC) là một mạng lưới blockchain được xây dựng để chạy các ứng dụng dựa trên hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự thực hiện với các điều khoản thỏa thuận của người mua và người bán được nhúng trực tiếp vào các dòng mã.

Đồng tiền ảo là một loại tiền điện tử có thể hoạt động độc lập hoặc cho một đơn vị duy nhất của loại tiền điện tử đó.

Vì Bitcoin là tiền điện tử đầu tiên chiếm được trí tưởng tượng của thế giới, nên tất cả các đồng tiền khác sau đó được gọi là “altcoin”, như trong “tiền thay thế”.

Một nơi mà người dùng tiền điện tử có thể lưu trữ, gửi và nhận các tài sản kỹ thuật số.

Mã thông báo được thiết kế và sử dụng duy nhất trên nền tảng Ethereum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *