Blockchain, Giải thích thuật ngữ

Blockchain là gì

Blockchains được tạo thành từ một loạt các khối riêng lẻ. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng cũng chứa một mã định danh duy nhất để phân biệt chúng với mọi khối khác trong chuỗi.
Các khóa được tạo ra bằng cách giải quyết các vấn đề mật mã . Quá trình giải quyết những vấn đề này được gọi là khai thác . Khai thác một khối trên blockchain thu hút một phần thưởng. Ví dụ, tại thời điểm khởi đầu blockchain Bitcoin, thợ mỏ giải quyết vấn đề băm mật mã cần thiết để thêm một khối mới cho blockchain được thưởng bằng 50 BTC.Blockchains được phân cấp Hồ sơ. Thay vì được lưu trữ ở một vị trí trung tâm, blockchain được lưu trữ trên máy tính của mọi người dùng của blockchain nhất định đó.
Trong khi đó, mã định danh khối duy nhất – được gọi là băm – được lấy từ thông tin có trong mọi khối trước đó trong chuỗi khối. Điều này có nghĩa là, để làm sai lệch bất kỳ bản ghi nào trên blockchain, một kẻ bất chính sẽ phải thay đổi mọi khối trên mọi trường hợp của blockchain. Do đó, các blockchains được coi là hầu như không thể xác minh được và được coi là hồ sơ bất biến của các giao dịch. Ngày nay, hầu hết các blockchain đều công khai. Điều này bao gồm nổi bật tiền điện tử( cryptocurrencies) như Bitcoin và Ethereum. Bất kỳ ai cũng có thể xem hồ sơ của các giao dịch được thực hiện trên một chuỗi khối nhất định, bằng cách sử dụng một công cụ được gọi là trình khám phá khối . Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, các blockchain có mức độ ẩn danh cao đối với người dùng.

Trong khi các blockchain công khai là tiêu chuẩn, các phiên bản riêng tư cũng đang được khám phá như một giải pháp cho nhiều trường hợp sử dụng của doanh nghiệp và chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *